Јавни конкурс за кореографску минијатуру традиционалног плеса 2022.


Велико нам је задовољство да Вас обавестимо да ће Савез културно-уметничких друштава Србије у сарадњи са Ансамблом „Вила“ СКУД-а „Железничар“ из Новог Сада 05. новембра 2022. године по шести пут организовати манифестацију под називом Светски дан српског кола 2022.

Основни циљ ове манифестације је саборност свих грађана Србије кроз очување традиционалног плеса и музике као нематеријалног културног наслеђа, јачање заједништва и вере у заједничку будућност.

Уз већ традиционално надметање у извођењу Српског кола – Златно колце 2022, у циљу стимулисања савременог стваралаштва у области традиционалног плеса као дéла Уметничке игре 2022. године по трећи пут расписујемо

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КОРЕОГРАФСКУ МИНИЈАТУРУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЛЕСА 2022.

Конкурс подразумева следеће критеријуме:

– Оригинално ауторско остварење у форми кореографске минијатуре у камерном саставу од највише 3 извођача, а на музичку подлогу једног од репрезената жанра Кола у три по слободном избору (моравац, кукуњеш, острољанка, потам повам, Жикино коло, бисерка, Врањанка, моравско коло, шестица/коло у шест, свињарац, Тодино коло, мала башта, ужичко коло, и др.).

– Основна стваралачка полазишта треба да буду заснована на:
- оригиналним кореографским идејама,
- креативности,
- промишљеном и драматуршки заокруженом коришћењу кинетичко-плесних образаца који су засновани на традиционалном плесном наслеђу и/или су њиме инспирисани,
- адекватној извођачкој интерпретацији која је заснована на поштовању српског плесног стила,
- усаглашеној и стилски уједначеној кореспонденцији између кинетичке, просторне имузичке компоненте кореографског тока,
- иновативном коришћењу сценског простора,
- високом степену квалитета интерпретације извођења.
– плесни костим треба да буде у функцији основне кореографске идеје, и у складу са генералним одликама одевног наслеђа области из које потиче одабрана музичка подлога Кола у три.
– могућа је употреба реквизита по слободном избору.
– трајање кореографије не треба да буде од 3 - 4 мин.

Конкурсна документација треба да садржи следеће елементе:
1. Име и презиме аутора, податке о поштанској адреси, контакт телефон, имејл адресу, краћу биографију аутора,
2. Видео запис кореографије у мп4 формату снимљен из широког угла (у тоталу),
3. Кратко писмено образложење кореографске идеје,
4. Либрето са назнаком улога извођача у минијатури,
5. Писмене податке о одабраној музичкој подлози: наслов/назив одабраног репрезента Кола у три, одређење географског порекла одабране мелодије, имена аутора, извођача и/или музичког аранжера,
6. Писмено образложење сценског костима,
7. Писмено образложење улоге реквизита у кореографском току (ако их има).

Конкурсна документација неће бити коришћена без дозволе аутора.

Кореографске минијатуре традиционалног плеса процењиваће селектор(и) (етнокореолози, афирмисани аутори/извођачи у области уметничке игре и/или кореографисаног фолклора, као и стручњаци из медија и/или истакнуте личности из културног живота).

Остварења која задовољавају наведене критеријуме стваралачких полазишта ће бити премијерно изведена у оквиру XIV Фестивала златних ансамбала, 05. новембра 2022. године у Новом Саду. Сва извођења ће бити професионално снимљена у циљу документације и потенцијалног публиковања.

Пријаву и конкурсну документацију за Јавни конкурс за кореографску минијатуру у области традиционалног плеса послати мејлом на savez.kud.srbije@gmail.com најкасније до 31. oктобра 2022. године.

Подршку за расписивање Јавног конкурса за кореографску минијатуру у области традиционалног плеса као дéла Уметничке игре пружили су Министарство културе Републике Србије и Град Нови Сад, али и културно-уметничка и фолклорна друштва у земљи и иностранству, као и многобројне локалне самоуправе, институције, удружења и појединци.

За све ближе информације молимо обратите се:
Милораду Лонићу, председнику Савеза културно-уметничких друштава Србије
milorad.lonic@spens.rs
+ 381 69 866 8018

<