О Савезу


Савез културно-уметничких друштава Србије је основан на Дан државности Србије, 15. фебруара 2016. године, као савез добровољно удружених културно-уметничких и фолклорних друштава, организација и грађана ради неговања и развијања нематеријалног културног наслеђа Србије у области традиционалне културе и сценске уметности.

Културно-уметничка и фолклорна друштва су најбројније заједнице носилаца праксе нематеријалног културног наслеђа Србије. Oбезбеђују очување, одрживи развој и промоцију нематеријалног културног наслеђа и традиционалне културе у области едукације, ревитализације и уметничке сценске реинтерпретације.