ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КОРЕОГРАФСКУ МИНИЈАТУРУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЛЕСА 2023.


Велико нам је задовољство да Вас обавестимо да ће Савез културно-уметничких друштава Србије у сарадњи са Ансамблом „Вила“ СКУД-а „Железничар“ из Новог Сада 08.-09. децембра 2023. године по седми пут организовати манифестацију под називом Светски дан српског кола 2023.

Основни циљ ове манифестације је саборност свих грађана Србије кроз очување традиционалног плеса и музике као нематеријалног културног наслеђа, јачање заједништва и вере у заједничку будућност.

Уз већ традиционално надметање у извођењу Српског кола – Златно колце 2023, у циљу стимулисања савременог стваралаштва у области традиционалног плеса као дéла Уметничке игре 2023. године по четврти пут расписујемо

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА КОРЕОГРАФСКУ МИНИЈАТУРУ ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЛЕСА 2023.

Конкурс подразумева следеће критеријуме:

– Оригинално ауторско остварење у форми кореографске минијатуре у камерном саставу од највише 3 извођача, а на музичку подлогу једног од репрезената жанра Кола у три по слободном избору (моравац, кукуњеш, острољанка, потам повам, Жикино коло, бисерка, Врањанка, моравско коло, шестица/коло у шест, свињарац, Тодино коло, мала башта, ужичко коло, и др.).

– Основна стваралачка полазишта треба да буду заснована на:
- оригиналним кореографским идејама,
- креативности,
- промишљеном и драматуршки заокруженом коришћењу кинетичко-плесних образаца који су засновани на традиционалном плесном наслеђу и/или су њиме инспирисани,
- адекватној извођачкој интерпретацији која је заснована на поштовању српског плесног стила,
- усаглашеној и стилски уједначеној кореспонденцији између кинетичке, просторне и музичке компоненте кореографског тока,
- иновативном коришћењу сценског простора,
- високом степену квалитета интерпретације извођења.
– плесни костим треба да буде у функцији основне кореографске идеје, и у складу са генералним одликама одевног наслеђа области из које потиче одабрана музичка подлога Кола у три.
– могућа је употреба реквизита по слободном избору.
– трајање кореографије треба да буде од 3 - 4 мин.

Конкурсна документација треба да садржи следеће елементе:
1. Име и презиме аутора, податке о поштанској адреси, контакт телефон, имејл адресу, краћу биографију аутора,
2. Видео запис кореографије у мп4 формату снимљен из широког угла (у тоталу),
3. Кратко писмено образложење кореографске идеје,
4. Либрето са назнаком улога извођача у минијатури,
5. Писмене податке о одабраној музичкој подлози: наслов/назив одабраног репрезента Кола у три, одређење географског порекла одабране мелодије, имена аутора, извођача и/или музичког аранжера,
6. Писмено образложење сценског костима,
7. Писмено образложење улоге реквизита у кореографском току (ако их има).

Конкурсна документација неће бити коришћена без дозволе аутора.

Кореографске минијатуре традиционалног плеса процењиваће селектор(и) (етнокореолози, афирмисани аутори/извођачи у области уметничке игре и/или кореографисаног фолклора, као и стручњаци из медија и/или истакнуте личности из културног живота).

Остварења која задовољавају наведене критеријуме стваралачких полазишта ће бити премијерно изведена у оквиру XV Фестивала златних ансамбала, 08.-09. децембра 2023. године у Новом Саду. Сва извођења ће бити професионално снимљена у циљу документације и потенцијалног публиковања.

Пријаву и конкурсну документацију за Јавни конкурс за кореографску минијатуру у области традиционалног плеса послати мејлом на savez.kud.srbije@gmail.com најкасније до 30. новембра 2023. године.

Подршку за расписивање Јавног конкурса за кореографску минијатуру у области традиционалног плеса као дéла Уметничке игре пружили су Министарство културе Републике Србије и Град Нови Сад, али и културно-уметничка и фолклорна друштва у земљи и иностранству, као и многобројне локалне самоуправе, институције, удружења и појединци.

За све ближе информације молимо обратите се:
Милораду Лонићу, председнику Савеза културно-уметничких друштава Србије
savez.kud.srbije@gmail.com
+ 381 69 866 8018
<
>